Bir Harran Günlüğü Fotoğraf ve Saydam Gösteri

17 Eylül 1999 Cuma